Sesshin

Sesshin är japanska och betyder "att röra vid sinnet" eller "att koncentrera sinnet". Under en sesshin sitter man flera zazen-pass under en dag med avbrott för måltider, arbete (samu) och vila. Sesshins kan pågå en eller flera dagar och är öppna för såväl nybörjare som personer med mångårig erfarenhet. Sesshin är ett tillfälle att fördjupa sin zenpraktik under erfaren ledning. 

Vi ordnar två sesshins per år i samarbete med stockholmsgruppen, en i oktober och en trettonhelgen, 4-7 januari. De senaste åren har vi varit på Tallkrogen i Björklinge. Programmet för en dag på sesshin brukar se ut ungefär såhär

Många av oss åker dessutom på sesshins på andra ställen t.ex. på Association Zen Internationales (AZI) tempel i Frankrike och Spanien och till andra retreater som anordnas av andra organisationer. Prata med oss i dojon om du vill veta mer!
______________________________________________________________________________

Sesshin 5-7 jan (ankomst torsdag 4 januari), Uppsala

Sesshin kommer att ledas av Begoña Agiriano, som är en av Raphaël Triets närmaste lärjungar och har fått shiho (bekräftelse som förmedlare av Dharma) av honom samt leder dojon i Vitoria-Gasteiz i Spanien. 

Anmäl dig helst före 28 december via mail till cecilia.waldenstrom(a)slu.se eller per telefon, 0705 290 430

Sesshin kostar 1700 kronor för medlemmar i Svenska Soto Zen-föreningen/AZI och 1900 kronor för icke medlemmar. Sätt in 200 kronor i anmälningsavgift på pg 117 98 24 – 6 (Ulf Olsson) när du anmäler dig och betala helst in hela avgiften för hela sesshin på detta konto, före sesshin. Ta annars med kontanter.

Tallkrogen ligger 3 km från Björklinge och ca 2 mil norr om Uppsala.
Res kollektivt genom att ta buss 103 från Uppsala Centralstation hållplats A3 kl. 17.25. och kliv av vid hållplatsen Tallkrogen efter ca 35 min. Bussen går mot slutstation Husby. Detta är den sista bussen som går ända fram till kursgården. Det går en buss 16.25 också om du vill komma tidigare. Om du far med bil från Uppsala mot Björklinge på den gamla riksvägen så ta höger i den lilla rondellen strax före Björklinge och därefter första höger samt följ skyltarna ’Kursgård’. Om du kommer på E4 se http://www.tallkrogen-fub.se/Hittaoss.aspx

Ta med: Lakan/sovsäck, handduk, zafu (sittkudde), löst sittande mörka kläder för zazen, inneskor/ tofflor. Du som har skålar med servetter för måltiderna ta med det.

Bryggan vid sjön, Tallkrogen, Björklinge. Sesshin med Jean-Pierre Faure, oktober 2015.
Foto: Thomas Aglo