Samtal om zen

Samtal om zen

Varje träff har ett tema. Tanken är att stödja vars och ens förståelse av/ reflektion över den egna praktiken. Det handlar inte om de rätta svaren, eller ens svar överhuvudtaget, utan om att fördjupa sitt eget frågande.

Träffarna kommer att börja kl 18.30 med 40 min zazen. Efter det blir det fika och samtal i max 1,5 timme. 

Tidigare teman: 
  • Varför sitter jag? 
  • Praktiken i vardagen
  • Tro, tillit i zen. 
  • Döden
  • Tystnad