Samtal om zen

Samtal om zen

Varje träff har ett tema. Tanken med träffarna är att skapa ett utrymme för reflektion som kan öka var och ens förståelse för den egna praktiken. Det handlar inte om de rätta svaren, eller ens svar överhuvudtaget, utan om att fördjupa sitt eget frågande.

Träffarna kommer att börja kl 18.30 med 40 min zazen. Efter det blir det fika och samtal i max 1,5 timme. 

Tidigare teman: 
  • Varför sitter jag? 
  • Praktiken i vardagen
  • Tro, tillit i zen. 
  • Döden
  • Tystnad
  • Kärlek/medkänsla i zen