Länkar

Länkar till grupper inom AZI

Svenska Soto-Zenföreningen
Stockholms Zengrupp
Göteborg Zendojo
Lunds Zendojo

Association Zen Internationale
Templo Zen Seikyuji


Andra grupper

Flera av oss åker på sesshins/retreater som anordnas av andra grupper och lärare. Här är några av dessa. 

Shohaku Okumura kommer till Europa med jämna mellanrum. Läs mer här: http://www.sanshinji.org/

Ordinary Mind, Karen Terzano
Har ett ställe i Lammi, Finland och ordnar flera sesshins i Sverige och Finland varje år. 
https://www.ordinarymind.eu/

Reb Anderson, San Francisco Zen Center 
Sesshins på Zengården som arrangeras av flera lokala grupper runt om i Europa
https://www.rebanderson.org/schedule.php

Zenvägen
Anordnar retreater och kurser i Tai Chi. Läs mer här: http://zenvagen.se/

Adyashanti
Håller ett par retreater i Europa varje år. Ordnar även retreater online.  
https://www.adyashanti.org/ Tidningsartiklar m.m.

Artikel om zen i Uppsala Nya Tidning