Introduktioner

Vi ordnar introduktioner några gånger per temin, oftast på lördagar kl 11. Introduktionen varar en till en och en halv timme och då går vi igenom sittställning, gående meditation (kinhin), lite om formerna i dojon och hur vi förhåller oss till allt det vi upplever under meditationen. De här introduktionerna är också en möjlighet för de som varit med ett tag att ställa frågor om allt som rör zen-praktiken.

Kom i ledigt sittande, bekväma kläder. Kuddar finns att låna. Det finns också möjlighet att sitta på pall eller stol för den som vill det.   

Introduktionerna är gratis och öppna för alla som är intresserade. Dag och tid för introduktionerna annonseras här på hemsidan och via e-postlistan. Finns det ingen introduktion utannonserad här? Hör av dig så ordnar vi det! 

Frågestund på måndagar 20.15 (efter zazen)

Inga träffar våren 2020. 

Dessa tillfällen riktar sig i första hand till de som är nya eller bara har varit med ett kort tag. Det är en möjlighet att ställa frågor eller samtala kring praktiken. Samtalet börjar efter zazen kl 20.15 och håller på ungefär en timme. Vi utgår ifrån de frågor, tankar och funderingar som finns i gruppen.