Vi är en grupp som håller på med zenmeditation. Vi har sittningar morgon och kväll flera gånger i veckan. En gång i månaden, under höst och vårtermin, har vi heldags- eller helgsittningar. En eller två gånger per år arrangerar vi dessutom sesshins, zen-retreater, med ledare från Association Zen Internationale (AZI).

Vi drivs som en fristående ideell förening som är anknuten till Svenska Soto-Zenföreningen och till Association Zen Internationale (AZI) som grundadades av Taisen Deshimaru. Cecilia Waldenström som har utövat zen sedan 1987 är ansvarig för gruppen i Uppsala sedan 1990.

Om du vill komma och sitta med oss så maila eller ring. Har du inte övat zazen tidigare så får du en introduktion gratis.