Program för sesshin6.30
Väckning
7.00 – 8.30
Zazen (2 x 40 min)
8.30
Morgonceremoni
9.00
Guenmai (risfrukost)

Samu (gemensamt arbete, fika)
11.00 -12.30
Zazen (2 x 40 min)
12.30
Lunch
13.00 - 14.30
Vila
14.30 - 16.00
Samu (gemensamt arbete)
16.30- 18.30
Zazen (3x ca 40 min)
18.45
Middag
20.30 - 22.00
Zazen (2 x 40 min)
23.00
Släckning